Laureátkou Ceny Olgy Havlové za rok 2022 se stala Dita Horochovská

Laureátkou Ceny Olgy Havlové za rok 2022 se stala Dita Horochovská, zakladatelka projektu SILOU HLASU. Cenu veřejnosti převzal Martin Škurek.

Laureátkou Ceny Olgy Havlové za rok 2022 se stala Dita Horochovská

Dita Horochovská získala Cenu za pomoc lidem s omezenou schopností pohybu, kterým předává své zkušenosti s ovládáním počítače prostřednictvím hlasu. Laureátka jako první začala technologie využívat, podílela se na vývoji a stala se jejich každodenní uživatelkou.

Laureátka založila s kamarádem a kolegou Lukášem Srbou spolek SILOU HLASU, který pomáhá lidem s omezenou schopností pohybu naučit se ovládat počítač pomocí hlasu. „Za dobu existence našeho spolku jsme proškolili více jak 40 klientů z různých krajů České republiky a až na dvě tři výjimky to všichni používají, což je pro nás něco úžasného. Možná to bude pro někoho malý počet, ale jelikož to děláme ve dvou, tak si myslím, že ten počet není úplně špatný. Navíc když klient ovládá počítač hlasem, tak může být třeba i na několik hodin samostatný, takže tím pomáháme i lidem, kteří o naše klienty pečují,“ vysvětluje Dita Horochovská. 

Již po šesté nadace udělila v rámci Ceny Olgy Havlové také Cenu veřejnosti. Porota vybrala z nominovaných tři osobnosti, které postoupily do užšího výběru online hlasování. Cenu veřejnosti získal Martin Škurek, který kromě toho, že pracuje jako poradce v Národní radě osob se zdravotním postižením a odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pravidelně beseduje jako dobrovolník s klienty denního stacionáře nad různými tématy.

Slavnostní udílení se uskutečnilo v kulturním centru Vzlet a zúčastnila se ho předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.

Během udílení Ceny Olgy Havlové byla předána poděkování dárcům, partnerům a spolupracujícím organizacím. Ocenění obdrželi křišťálovou sošku s vyobrazením Olgy Havlové, kterou vyrobila a nadaci věnovala sklárna Rückl.