Pravidla

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga Havlová v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají druhým.

„Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, je pro nás velkou inspirací.“ Olga Havlová

I. Cíle udělení ceny

II. Kdo může cenu získat

III. Kdo navrhuje kandidáty na cenu

Kandidáta na Cenu Olgy Havlové může navrhnout každý občan nebo organizace. Kandidáti jsou navrhováni prostřednictvím nominačního formuláře, kde se uvedou osobní údaje a kontakty navrhovatele a nominovaného, zdůvodnění kandidatury a přiloží se fotografie nominovaného. Nominační formulář vyplní navrhovatel online.

Nominovat je možné od 1. února do 10. dubna 2021.

IV. Kdo rozhoduje o udělení ceny

Sedmičlenná porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vybere z došlých žádostí ty, které splňují podmínky nominace. Z nich poté vybere laureáta Ceny Olgy Havlové. Porota také rozhodne o užším výběru nominací, které budou zveřejněny na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz, a veřejnost pak vybere na základě online hlasování laureáta na Cenu veřejnosti.

Veřejné online hlasování o udělení Ceny veřejnosti bude probíhat od 1. do 24. května 2021.

V. Udělení ceny

Slavnostní udělení Ceny Olgy Havlové se uskuteční dne 14. června 2021 od 17 hod v prostorách Národní galerie.

VI. Cena

Laureát Ceny obdrží plastiku Olbrama Zoubka „Povzbuzení“ a certifikát potvrzující udělení Ceny. Laureát Ceny veřejnosti obdrží sochu afrického umělce a certifikát potvrzující udělení Ceny veřejnosti.