Cena Olgy Havlové

Cena Olgy Havlové byla poprvé vyhlášena v roce 1995. Jejím cílem je upozornit na život lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým. Slavnostní udělení Ceny Olgy Havlové se uskutečnilo 29. května 2023 v západní dvoraně historické budovy Národního muzea. Laureátem se stal Filip Pšenčík, Cenu veřejnosti získal Heřman Volf.

Laureáti

Síla lidí s handicapem k překonávání překážek byla pro činnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vždy velkou inspirací. Po úmrtí Olgy Havlové v r. 1996 se udílení ceny stalo i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

Přehled oceněných

Podívejte se na slavnostní okamžiky z vyhlášení Ceny Olgy Havlové 2022, které se uskutečnilo 23. května v kulturním centru Vzlet. Laureátkou Ceny Olgy Havlové se stala Dita Horochovská. Oceněna byla za pomoc lidem s omezenou schopností pohybu, kterým předává své zkušenosti s ovládáním počítače prostřednictvím hlasu. Cenu veřejnosti převzal Martin Škurek.

Partneři projektu

Záštitu Ceně Olgy Havlové 2023 udělily:

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Miluše Horská, předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR 

Eva Pavlová, manželka prezidenta České republiky 

Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva 

 

 

 

 

 

Hlavní mediální partneři:

Partneři:

Mediální partneři: