Cena Olgy Havlové

Cena Olgy Havlové byla poprvé vyhlášena v roce 1995. Jejím cílem je upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým. Slavnostní předávání 27. ročníku Ceny Olgy Havlové proběhne 14. června 2021 v prostorách Národní galerie.

Laureáti

Síla lidí s handicapem k překonávání překážek byla pro činnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vždy velkou inspirací. Po úmrtí Olgy Havlové v r. 1996 se udílení ceny stalo i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

Přehled oceněných

Video z předávání Ceny Olgy Havlové za rok 2020. Cenu obdržela Martina Půtová za osvětovou činnost a pomoc lidem s popáleninami. Cenu veřejnosti převzal Vladimír Mikuláš.

Partneři projektu

Záštitu Ceně Olgy Havlové 2021 udělily:

Předsedkyně Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská

Soudkyně Ústavního soudu ČR JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Radní hl. města Prahy Mgr. Milena Johnová

 

 

 

Hlavní mediální partneři:

Partneři:

Mediální partneři: