Poděkování dárcům, partnerům a spolupracujícím organizacím

Tradičně byla v rámci slavnostního udílení Ceny Olgy Havlové předána poděkování dárcům, partnerům a spolupracujícím organizacím. Ocenění obdrželi kalendář s fotografiemi Bohdana Holomíčka a křišťálovou sošku s vyobrazením Olgy Havlové, kterou vyrobila a nadaci věnovala sklárna Rückl.

Poděkování dárcům, partnerům a spolupracujícím organizacím

PODĚKOVÁNÍ NA CENĚ OLGY HAVLOVÉ OBDRŽELI:

ZA FINANČNÍ PODPORU  
• Realfina, a.s. – za víceletou finanční podporu projektů VDV cestou Adventních koncertů dobré vůle pořádaných společností Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.
• Kateřina Vítová – za pravidelné finanční dary v rámci Klubu přátel dobré vůle
• MINET ELEKTRO spol. s r.o. – od 2015 přispívá na osvětové a sportovní projekty VDV
• aeqoom technologies, s. r. o. – za víceletou podporu sbírek VDV na pomoc lidem se zdravotním postižením a pořádání Golfu dobré vůle

ZA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI  
• Velvyslanectví Norského království – za víceletou účinnou spolupráci v rámci programu Active Citizens Fund a pravidelnou účast na Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové 
• Aleš Kutner – za pořádání charitativních nohejbalových turnajů v Radimovicích u Želče ve prospěch dětí se zdravotním postižením
• Miloš Škorpil – za dlouholetou podporu sportovních projektů VDV
• Ondřej Suchan, šéfredaktor Českého rozhlasu Radiožurnál – za dlouhodobou osvětu veřejnosti o projektech VDV

ZA VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTU 
• Organizace na pomoc uprchlíkům – za téměř 30letou odbornou pomoc uprchlíkům a cizincům v České republice a za mimořádné nasazení při pomoci běžencům z Ukrajiny.
• Slovo 21 – za kvalitní dlouholeté projekty směřující k inkluzi Romů do majoritní společnosti a integraci migrantů ze třetích zemí. 
• K srdci klíč – za téměř dvacetiletou pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou.
• Elena Gorolová – za osvětu o protiprávních sterilizacích romských žen a za dlouholetý boj o jejich odškodnění

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍNOS OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 
• Robert Basch, ředitel Nadace OSF