Otevření nominací kandidátů na Cenu Olgy Havlové 2022

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové letos již po osmadvacáté udělí Cenu Olgy Havlové. Znáte někoho, kdo navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhá druhým? Neváhejte ho nominovat.

Otevření nominací kandidátů na Cenu Olgy Havlové 2022

Kandidáta na Cenu Olgy Havlové může navrhnout jednotlivec či organizace do 10. dubna 2022. O tom, kdo se stane laureátem a získá bronzovou plastiku Olbrama Zoubka „Povzbuzení“, rozhoduje porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Od roku 2017 veřejnost může hlasovat o udílení Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové.

Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří i přes svůj handicap dokážou velké věci, a jsou tak inspirací k překonávání překážek pro ostatní. Paní Olga se zúčastnila pouze prvního ročníku udělování Ceny a po jejím odchodu se Cena Olgy Havlové tak stala i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

„Cena Olgy Havlové je něco jako pro vědce Nobelova cena“, řekl Jan Hutař při obdržení ceny v roce 2008 za dlouholetou legislativní práci pro lidi se sociálním a zdravotním handicapem.

Nominační formulář Ceny Olgy Havlové najdete zde