Nominace

Kandidáta na Cenu Olgy Havlové může navrhnout jednotlivec nebo organizace. Zasílat nominace je možné do 1. dubna 2024. Komu bude Cena Olgy Havlové udělena, rozhodne porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Porota také rozhodne o užším výběru nominací pro Cenu veřejnosti, jejíž laureát vzejde z online hlasování na tomto webu.