Nominace

Kandidáta na Cenu Olgy Havlové může navrhnout jednotlivec nebo organizace. Nominovat kandidáty je možné do 10. dubna 2022. Komu bude Cena Olgy Havlové udělena, rozhodne porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Porota také rozhodne o užším výběru nominací pro Cenu veřejnosti, jejíž laureát vzejde z online hlasování na tomto webu.