Nominace

Kandidáta na Cenu Olgy Havlové může navrhnout jednotlivec nebo organizace. Zasílat nominace je možné do 11. dubna 2023. Komu bude Cena Olgy Havlové udělena, rozhodne porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Porota také rozhodne o užším výběru nominací pro Cenu veřejnosti, jejíž laureát vzejde z online hlasování na tomto webu.