Nominace

Kandidáta na Cenu Olgy Havlové může navrhnout občan nebo organizace. Nominovat kandidáty bylo možné do 10. dubna 2021. Komu bude Cena Olgy Havlové udělena, určí porota pověřená správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Porota také rozhodne o užším výběru nominací pro Cenu veřejnosti, jejíž laureát vzejde z online hlasování na tomto webu.