Seznam všech nominovaných

Petr Jelínek

Petr Jelínek

Petr se po úraze pohybuje na elektrickém vozíku a je plně odkázaný na pečovatele. To mu ale nebrání zapojovat se do veřejně prospěšných aktivit. Je ředitelem obecně prospěšné  společnosti Kamarád Rožnov, která provozuje sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním handicapem.  Od roku 2006 zasedá v městském zastupitelstvu, je členem několika komisí. Ve Zlínském kraji pomáhá nejenom osobám se zdravotním znevýhodněním, ale svou veřejnou aktivitou všem občanům v regionu. Petr se aktivně zajímá o bezbariérovost veřejných prostor, mimo jiné spolupracoval s Valašským muzeem v přírodě na bezbariérovém řešení objektů Maměnka a Libušín.