Seznam všech nominovaných

Linda Albrechtová

Linda Albrechtová

I přes svůj zrakový handicap se angažuje v pomoci druhým se stejným nebo podobným znevýhodněním jako má sama. Vedle svého zaměstnání provozuje blog „Blindička aneb Život prakticky nevidomé ženy“, podílí se tak na osvětě mezi lidmi se zrakovým postižením a přiblížení života a potřeb nevidomých a slabozrakých široké veřejnosti. Pravidelně přednáší studentům lékařské fakulty a pracuje v rámci Západočeské univerzity v Informačním a poradenském centru jako poradce pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. V minulosti spolupracovala s výzkumným centrem na univerzitě při testování speciálních brýlí pro nevidomé v rámci projektu Stimulátor pro nevidomé.