Martin Škurek - nositel Ceny veřejnosti 2022

Již po šesté nadace udělila v rámci Ceny Olgy Havlové také Cenu veřejnosti. Porota vybrala z nominovaných tři osobnosti, které postoupily do užšího výběru online hlasování. Cenu veřejnosti získal Martin Škurek.

Martin Škurek - nositel Ceny veřejnosti 2022

Martin Škurek je upoután na invalidní vozík, přesto žije naplno. Od roku 2010 pracuje jako poradce v Národní radě osob se zdravotním postižením, kde pomáhá klientům vypracovávat odvolání nebo žaloby, a jako odborný asistent vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dále působí jako externí vyučující na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Rovněž aktivně pomáhá v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici, jehož zřizovatelem je Charita Zábřeh, kde s tamními klienty jako dobrovolník beseduje nad nejrůznějšími tématy, od právních otázek přes problematiku opatrovnictví po historii nebo cestování. Snaží se jim ukázat, že i se znevýhodněním je možné plnit si své sny a cíle. Martin se aktivně zajímá o komunální život a politiku a je zapojen do procesu plánování sociálních služeb ve městě Mohelnici. 

Dalšími kandidáty na Cenu veřejnosti byli Petr Jelínek, ředitel sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov o.p.s., a Tereza Pelánová Červená, sociální pracovnice Diakonie ČCE, Litoměřice.

Foto © Anna Šolcová