Josef Cerha† - nositel Ceny veřejnosti 2019

Po třetí nadace udělila v rámci Ceny Olgy Havlové také Cenu veřejnosti. Porota vybrala z nominovaných tři osobnosti, které postoupily do užšího výběru online hlasování. Cenu veřejnosti získal Josef Cerha.

Josef Cerha† - nositel Ceny veřejnosti 2019

PhDr. Josef Cerha (nar. 1956 – 2020) z Prahy, ředitel společnosti Tyfloservis, o. p. s. již ve velice brzkém věku začal přicházet o zrak. Přesto se svého handicapu nezalekl a úspěšně vystudoval střední i vysokou školu a stal se doktorem filozofie. O problematiku nevidomých a slabozrakých se začal zajímat již během svých vysokoškolských studií. Později se věnoval práci se zrakově těžce postiženými dětmi a mládeží, ve spolupráci s dalšími odborníky organizoval rehabilitační pobyty pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. V roce 1986 vydal Rady průvodcům nevidomých.  

 O Cenu veřejnosti se dále ucházeli Jan Šisler, zakladatel a ředitel obecně prospěšné společnosti Rehalb, o.p.s. a Dita Horochovská, lektorka výuky hlasových technologií, spoluzakladatelka Silou hlasu z. s. 

Foto © Zdeněk Chrapek