Heřman Volf - nositel Ceny veřejnosti 2023

Již po sedmé nadace udělila v rámci Ceny Olgy Havlové také Cenu veřejnosti. Porota vybrala z nominovaných tři osobnosti, které postoupily do užšího výběru online hlasování. Cenu veřejnosti získal Heřman Volf.

Heřman Volf - nositel Ceny veřejnosti 2023

Heřman Volf je předsedou organizace Cesta za snem, z.s. V roce 2006 se Heřman po pádu na lyžích ocitl na invalidním vozíku. Jeho soukromý i pracovní život se v důsledku úrazu diametrálně změnil. Heřman se však nevzdal. Našel si nové zaměstnání a stal se designérem koupelen, začal jezdit na handbiku a projel celou Evropu. Díky svým novým aktivitám si uvědomil, že k aktivnímu životu může svým příkladem motivovat i další lidi. Založil organizaci Cesta za snem, která dává důraz právě na aktivní životní styl lidí s handicapem a jejich začleňování do společnosti. Heřman vede Cestu za snem již více než 10 let, během kterých vymyslel řadu originálních projektů, a tak pomohl mnoha lidem na cestě jejich životem. Velkým úspěchem pro Heřmana a jeho tým handicapovaných spolupracovníků bylo ocenění od Evropské komise EU Sport Awards #BeInclusive za nejlepší sportovní integrační projekt v celé EU, které v roce 2022 získal jejich vlajkový projekt Metrostav handy cyklo maraton.

Na cenu veřejnosti byly rovněž nominovány Drahomíra Kunčarová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Poradenského centra pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž, o.p.s. a Pavla Kovaříková, zakladatelka a ředitelka společnosti Rozhledna, z.ú.

Foto © Anna Šolcová