Cena Olgy Havlové 2019

Cenu Olgy Havlové za rok 2019 obdržela Tereza Nagyová za osvětovou činnost o životě se stomií. Cenu veřejnosti získal PhDr. Josef Cerha z Prahy, ředitel společnosti Tyfloservis, o. p. s.

Cena Olgy Havlové 2019

Tereza Nagyová žije od svých 18 let s agresívní formou Crohnovy nemoci, která u ní po několika letech vedla až ke stomii (uměle vytvořenému vyústění střeva mimo dutinu břišní formou vývodu). Po vlastních zkušenostech s tím, jak málo se o stomii veřejně mluví a jak málo se o ní ví, se rozhodla pro osvětu na toto téma nejprve pod hlavičkou pacientské organizace ILCO, poté na svém blogu NEJSEMTABU. Později ve spolupráci se spolkem Revenium aktivně rozjela vzdělávací semináře pro stomiky a stomické sestry a ve své firmě MyPouch navrhla kolekci spodního prádla a plavek pro pacientky se stomií, za které byla také oceněna vládním výborem pro zdravotně postižené občany. Tereza Nagyová se angažuje nejen v práci pro stomiky - stala se např. kurátorkou výstavy děl pacientů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou. Kromě kvalitní práce, která je za Terezou vidět, je důvodem jejího ocenění i její osobní lidský přesah, který pozitivně ovlivňuje všechny lidi kolem.

„Udělení Ceny Olgy Havlové mě nesmírně potěšilo. V naší rodině jsme Olgu a Václava Havla velice uznávali a byli jsme vychováváni podle Masarykovského vzoru a zásad, proto mně to dělá dvojnásobnou radost,“ svěřuje se Tereza Nagyová.

Cenu veřejnosti obdržel PhDr. Josef Cerha† z Prahy, ředitel společnosti Tyfloservis, o. p. s.

Již ve velice brzkém věku začal přicházet o zrak, přesto se svého handicapu nezalekl a úspěšně vystudoval střední i vysokou školu a stal se doktorem filozofie. O problematiku nevidomých a slabozrakých se začal zajímat již během svých vysokoškolských studií. Později se věnoval práci se zrakově těžce postiženými dětmi a mládeží, ve spolupráci s dalšími odborníky organizoval rehabilitační pobyty pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. V roce 1986 vydal Rady průvodcům nevidomých.

Slavnostní udělení ceny se uskutečnilo 27. května v Nové budově Národního muzea. Vystoupil Brixiho akademický soubor, moderoval Justin Svoboda.

Záštitu udělily:
Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu PČR
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv
MgA. Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy.

Partneři:
Economia, ČSOB, Radio 1, Národní muzeum, Hospodářská komora ČR, Mountfield, České zastoupení Volvo a Auto Průhonice, Minet elektro

Poděkování na Ceně Olgy Havlové obdrželi:

ZA FINANČNÍ PODPORU

 • Jiří Hák z KESIDA, s. r. o. – za významnou podporu programů nadace cestou Adventních koncertů dobré vůle pořádaných Advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík
 • PhDr. Jindra Čekanová – za významnou podporu projektu Letní jazyková škola pro děti z dětských domovu, kterou poskytuje od roku 2012
 • Volvo Car Czech Republic, s. r. o., a Auto Průhonice, s. r. o. – za věcný dar ve formě zapůjčení vozu Volvo pro realizaci projektů nadace, zejména Roku Olgy Havlové
 • Hana Hovorka – za významnou a dlouhodobou podporu projektů Výboru dobré vůle

ZA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI

 • Raul, s. r. o. – za spojení závodu Jizerská 50 s charitativními sbírkami VDV, které za dva roky vynesly téměř 300 tisíc korun
 • Radio 1 – za dlouhodobou a efektivní mediální podporu projektů VDV
 • Tomáš Novotný z ACILUZO, s. r. o. – za významné finanční a věcné dary pro Výbor dobré vůle a zapojení nadace do charitativních triatlonových závodů
 • Taťjana Langášková, České centrum ve Varšavě – za dlouhodobé šíření povědomí o odkazu Olgy Havlové v Polsku

ZA VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTU

 • Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání – za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů a aktivity v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti
 • Vteřina poté, z. s. – za prosazování práv dětí vyrůstajících v zařízeních institucionální péče a aktivity pro změnu systému ústavní péče v ČR
 • Handicap centrum Srdce, o. p. s. – za integraci lidí se zdravotním, zejména mentálním, postižením do společnosti, umožnění těmto lidem vést kvalitní a plnohodnotný život. Organizace pomáhá jednotlivcům z Poděbrad a širokého okolí
 • Hospic v Mostě – za poskytování kvalitní paliativní péče potřebným z Mostu a jeho okolí již od roku 2005

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

MUDr. Mileně Černé za angažovanost ve prospěch občanské společnosti

Média:

Česká televize (Události)
Český rozhlas (Večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou)
Praha TV
Zprávy v 18 hod ČRo Radiožurnál (live přenos 18:07.40)
ČRo Radiožurnál (Zprávy v 7:00) - reportáž Terezy Chlubné
České noviny
Aktuálně.cz
Luxury Prague Life a anglicky zde
Radio Prahazde
Lidovky
Inspirante
Večerní Praha


Fotogalerie:

Fotografie od Zdeňka Chrapka
Fotografie od Ondřeje Marečka