Cena Olgy Havlové 2018

Cenu Olgy Havlové za rok 2018 obdržel Pavel Šturm za pomoc lidem se sluchovým postižením. Cenu veřejnosti získal Martin Kabát za práci pro autistické děti.

Cena Olgy Havlové 2018

Pavel Šturm se narodil jako neslyšící. Vyučil se řemeslu, které nějaký čas provozoval, pak se ale rozhodl pomáhat lidem se stejným postižením, jako má on sám. Jako předseda Pražského spolku neslyšících téměř každý víkend se svými kolegy organizuje různé akce. Svým příkladem dokazuje, že i s postižením lze žít plnohodnotný život.

Cenu veřejnosti získal Martin Kabát, který od roku 2016 pomáhá v organizaci ADAM - autistické děti a my při terapeutických aktivitách pro autistické děti.

Slavnost se uskutečnila v pondělí 28. května ve Slovanském domě, vystoupila operní pěvkyně Ester Pavlů, na piano jí doprovázel Ahmad Hedar. Moderovala Barbora Kroužková. V rámci ceny se uskutečnilo neformální setkání zástupců sesterských organizací VDV.

Záštitu Ceně Olgy Havlové udělili:

Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Jan Wolf, radní hl. m. Prahy
Eva Špačková, radní pro oblast školství, občanskou společnost a spolky městské části Praha 1

Hlavní mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas
Partneři: ČSOB, DVTV, Economia, Rádio 1, innogy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Mountfield, České zastoupení Volvo a Auto Průhonice.

Poděkování na Ceně Olgy Havlové obdrželi

ZA VÝZNAMNOU FINANČNÍ PODPORU

 • Merger Vision – za každoroční příspěvek již od r. 2010 na programy nadace cestou Adventních koncertů dobré vůle pořádaných Advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík
 • Milada Voborníková – za dvacetiletou pravidelnou podporu projektů Výboru dobré vůle
 • Nadace ČEZ – za podporu projektu Výboru dobré vůle s názvem Stipendia Nikoly Tesly, který od r. 2015 pomáhá znevýhodněným vysokoškolským studentům technických oborů

ZA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI

 • Kreston A&CE Consulting – za zpracování odborných posudků pro Výbor dobré vůle bez nároku na honorář
 • Honza Homola z kapely Wohnout – za pomoc těžce nemocnému Maximkovi uspořádáním sbírky a dražbou kytary, které vynesly téměř 200 tisíc korun
 • Vladimír Olmer – za dlouholetou pomoc Výboru dobré vůle v oblasti IT

ZA SPORT PRO CHARITU

 • Maxprogres – za pravidelnou účast na charitativních závodech ve prospěch Výboru dobré vůle a uspořádání sbírek, které vynesly více než 150 tisíc korun handicapovaným
 • Erasmus Student Network Liberec Technické univerzity v Liberci – za uspořádání pěti ročníků studentského charitativního závodu, které vynesly téměř 200 tisíc korun na pomoc potřebným z Liberce
 • CONCUR – za pravidelnou účast na charitativních bězích ve prospěch nadace a pořádání sbírek zaměstnanců na pomoc lidem s handicapem, které vynesly 180 tisíc korun

ZA VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTU

 • MUDr. Mahulena Mojžíšová, primářka Dětského oddělení nemocnice Hořovice – za zásluhy o vznik pracovní skupiny dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny a za aktivity vedoucí k dostupnosti paliativní péče pro dětské pacienty
 • Psychoterapeutka Petra a novinář Petr Třešňákovi – za prosazování a obhajobu práv dětí a dospělých s těžkou poruchou autistického spektra
 • Vít Lesák, ředitel Platformy pro sociální bydlení – za prosazování zákona o sociálním bydlení a realizaci projektů vedoucích k dostupnosti bydlení pro lidi v nouzi

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ MLADÝCH LIDÍ ZA DOBROVOLNICTVÍ

Ocenění získaly Děti z Dětského domova v Chrudimi – za pomoc handicapovaným trojčatům Koláčkovým formou sběru kartonů, novin a časopisů od občanů Chrudimi a předáním výtěžku 4 500 korun mamince trojčat paní Aleně Kosmákové.

Média:

Česká televize
Český rozhlas
Praha TV

Fotografie:

Fotografie od Zdeňka Chrapka
Fotografie od Jiřího Stoklásky