Poděkování dárcům, partnerům a spolupracujícím organizacím

Tradičně byla v rámci slavnostního udílení Ceny Olgy Havlové předána poděkování dárcům, partnerům a spolupracujícím organizacím. Ocenění obdrželi křišťálovou sošku s vyobrazením Olgy Havlové, kterou vyrobila a nadaci věnovala sklárna Rückl, a známku České pošty vydanou k 90. výroční narození Olgy Havlové.

Poděkování dárcům, partnerům a spolupracujícím organizacím

Poděkování v rámci udělení Ceny Olgy Havlové 2023 obdrželi:

Za významnou finanční pomoc

→ EQUITA Consulting s. r. o. - za víceletou finanční podporu projektů VDV cestou Adventních koncertů dobré vůle pořádaných společností Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.

→ Kateřina a Tomáš Kubínovi – za dlouhodobou finanční podporu projektů VDV a další dobrovolnickou pomoc nadaci

→ Kateřina Vítová - za pravidelné finanční dary v rámci Klubu přátel dobré vůle

→ Hana Hovorka – za významnou a dlouhodobou podporu projektů Výboru dobré vůle

→ Martin Kosobud in memoriam – za dlouhodobou finanční podporu projektů VDV a zapojení zaměstnanců a klientů ČSOB PB do pomoci potřebným

 

Za účinnou spolupráci

→ Lenka Horká – za dlouholetou finanční podporu projektů Výboru dobré vůle a za efektivní pomoc na všech ročnících Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové

→ Markéta Fiedlerová – za víceletou dobrovolnickou činnost na většině akcí Výboru dobré vůle

→ Bohdan Holomíček – za zapůjčení fotografií s Olgou Havlovou a velkorysou spolupráci na charitativních projektech VDV (charitativní kalendář, videospot VDV v České televizi apod.)

→ Irena Gillarová – za víceleté aktivní zapojení při přípravě a realizaci zejména Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové

 

Za vynikající realizaci projektu

→ Kára Kalibová, ředitelka In Iustitia, organizace, která se už od roku 2009 věnuje předsudečnému násilí a nabízí pomoc osobám ohroženým předsudečným násilím, jeho obětem, svědkům, pozůstalým po obětech

→ Lucie Hyblerová, zakladatelka Breakfaststory, první české platformy, která sdružuje a podporuje sociální a chráněné dílny z celé ČR. Organizace podporuje zaměstnance s handicapem a osoby v tísni

→ Barbora Hořavová, programová ředitelka Nadace OSF, za několikaletou efektivní spolupráci v rámci programu Active Citizens Fund, který spravuje konsorcium složené z Nadace OSF, VDV a Skautského institutu

→ Šarlota Hambergerová, ředitelka organizace Spolu s vámi, z. ú., za vynikající realizaci projektů ve prospěch lidí se zrakovým znevýhodněním

 

Zvláštní poděkování

→ Společnost Siemens za založení a každoroční udílení ocenění pro znevýhodněné studenty technických oborů vysokých škol v České republice.

 

Foto © Anna Šolcová a Zdeněk Chrapek