Online hlasování o Ceně veřejnosti 2019

Porota Ceny Olgy Havlové vybrala tři nominace do hlasování veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové.

Online hlasování o Ceně veřejnosti 2019

Svůj hlas můžete dát nominovaným:

  • Josefu Cerhovi – řediteli Tyfloservis, o.p.s. který vytvořil koncepci, organizaci i metodiku vedení nového druhu péče o později osleplé.
  • Ditě Horochovské  – spoluzakladatelce spolku Silou hlasu, která se naučila sama ovládat hlasem technologie.
  • Janu Šislerovi – výkonnému řediteli o.p.s. REHALB, který organizuje rekondiční pobyty pro pacienty se získaným poškozením mozku.

Hlasovat můžete zde