Online hlasování o Ceně veřejnosti 2018

Porota Ceny Olgy Havlové vybrala pět nominací do hlasování veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové.

Online hlasování o Ceně veřejnosti 2018

Svůj hlas můžete dát nominovaným:

  • Martinu Kabátovi, ADAM – autistické děti a my, z.s., asistent při terapeutických aktivitách pro autistické děti
  • Šárce Kohoutové – Centrin CZ s.r.o., aktivizační pracovnice
  • Richardu Navrátilovi – KŘIŽOVATKA.CZ, z.s., předseda správní rady
  • Romaně Skála – Rosenbaum – Parkinson-Help z.s., zakladatelka a ředitelka organizace
  • Aleně Terezii Vítek – Nadační fond Českého rozhlasu, koordinátorka Kavárny POTMĚ, spoluautorka Návštěv POTMĚ