Nominujte kandidáty na Cenu Olgy Havlové 2021

Tento rok již po sedmadvacáté udělí Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Cenu Olgy Havlové. Prestižní ocenění získá osobnost, která navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhá druhým a inspiruje nás všechny.

Nominujte kandidáty na Cenu Olgy Havlové 2021

Kandidáta na udělení Ceny Olgy Havlové může navrhnout jednotlivec nebo organizace. „O tom, kdo se stane laureátem a získá bronzovou plastiku Olbrama Zoubka „Povzbuzení“, rozhoduje porota pověřená správní radou naší nadace. Veřejnost může nejen nominovat kandidáty na cenu, ale z nominovaných osobností pak vybrat i držitele Ceny veřejnosti,“ upřesňuje Monika Granja, ředitelka nadace.

Cenu Olgy Havlové vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním postižením, kteří i přes svůj handicap dokážou velké věci, a jsou tak inspirací k překonávání překážek pro ostatní.

Loňskou laureátkou je Martina Půtová, která byla oceněna za svou osvětovou činnost a pomoc lidem s popáleninovými úrazy. V roce 2018 stála Martina u zrodu projektu Burn Fighters, který nabízí pomoc a podporu lidem po úrazech popálením.

Nominační formulář nalejdete zde.

Další informace o Ceně Olgy Havlové a jejích laureátech naleznete zde.