Děkujeme za nominace na Cenu Olgy Havlové 2018

Nominace kandidátů na Cenu Olgy Havlové 2018 budou v následujících dnech postoupeny porotě pověřené správní radou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Děkujeme za nominace na Cenu Olgy Havlové 2018

Porota vybere z došlých žádostí ty, které splňují podmínky nominace. Z nich poté vybere laureáta Ceny Olgy Havlové.

Porota také rozhodne o užším výběru nominací, které budou zveřejněny na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz, a veřejnost pak vybere na základě online hlasování laureáta na Cenu veřejnosti.

Veřejné online hlasování proběhne od 19. dubna do 15. května prostřednictvím webových stránek www.cenaolgyhavlove.cz. Hlasovat může každý člověk pouze jednou prostřednictvím své e-mailové adresy.

Cena Olgy Havlové a Cena veřejnosti budou vyhlášeny na slavnostním udílení Ceny Olgy Havlové 28. května 2018.