Cena Olgy Havlové 2019

Cenu Olgy Havlové za rok 2019 obdržela Tereza Nagyová za osvětovou činnost o životě se stomií.

Cena Olgy Havlové 2019

Tereza Nagyová žije od svých 18 let s agresívní formou Crohnovy nemoci, která u ní po několika letech vedla až ke stomii (uměle vytvořenému vyústění střeva mimo dutinu břišní formou vývodu). Po vlastních zkušenostech s tím, jak málo se o stomii veřejně mluví a jak málo se o ní ví, se rozhodla pro osvětu na toto téma nejprve pod hlavičkou pacientské organizace ILCO, poté na svém blogu NEJSEMTABU. Později ve spolupráci se spolkem Revenium aktivně rozjela vzdělávací semináře pro stomiky a stomické sestry a v rámci své firmy MyPouch navrhla kolekci spodního prádla a plavek pro pacientky se stomií, za které byla také oceněna vládním výborem pro zdravotně postižené občany. Tereza Nagyová se angažuje nejen v práci pro stomiky - stala se např. kurátorkou výstavy děl pacientů s roztroušenou sklerózou Cesta za duhou. Kromě kvalitní práce, která je za Terezou vidět, je důvodem jejího ocenění i její osobní lidský přesah, který pozitivně ovlivňuje všechny lidi kolem.

„Udělení Ceny Olgy Havlové mě nesmírně potěšilo. V naší rodině jsme Olgu a Václava Havla velice uznávali a byli jsme vychováváni podle Masarykovského vzoru a zásad, proto mně to dělá dvojnásobnou radost,“ svěřuje se Tereza Nagyová.

Cenu veřejnosti obdržel Josef Cerha z Prahy, ředitel Tyfloservis, o. p. s. 

 
Již ve velice brzkém věku začal přicházet o zrak, přesto se svého handicapu nezalekl a úspěšně vystudoval střední i vysokou školu a stal se doktorem filozofie. O problematiku nevidomých a slabozrakých se začal zajímat již během svých vysokoškolských studií. Později se věnoval práci se zrakově těžce postiženými dětmi a mládeží, ve spolupráci s dalšími odborníky organizoval rehabilitační pobyty pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. V roce 1986 vydal Rady průvodcům nevidomých.
 
Slavnostní udělení ceny se uskutečnilo 27. května v Nové budově Národního muzea. Vystoupil Brixiho akademický soubor, moderoval Justin Svoboda.