Seznam všech nominovaných

Martin Škurek

Martin Škurek

Martin je upoután na invalidní vozík, přesto žije naplno. Od roku 2010 pracuje jako poradce v Národní radě osob se zdravotním postižením, kde pomáhá klientům vypracovávat odvolání nebo žaloby, a jako odborný asistent vyučuje osmým rokem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dále působí jako externí vyučující na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pátky dopoledne tráví již 12 let v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici, jehož zřizovatelem je Charita Zábřeh, kde s tamními klienty jako dobrovolník beseduje nad nejrůznějšími tématy, od právních otázek přes problematiku opatrovnictví po historii nebo cestování. Snaží se jim ukázat, že i se znevýhodněním je možné plnit si své sny a cíle. Martin se aktivně zajímá o komunální život a politiku a je zapojen do procesu plánování sociálních služeb ve městě Mohelnici.