Cena Olgy Havlové

Cena Olgy Havlové byla poprvé vyhlášena v roce 1995. Jejím cílem bylo upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým. Slavnostní předávání 27. ročníku Ceny Olgy Havlové proběhne 24. května 2021 v prostorách Národní galerie.

Laureáti

Síla lidí s handicapem k překonávání překážek byla pro činnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vždy velkou inspirací. Po úmrtí Olgy Havlové v r. 1996 se udílení ceny stalo i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů.

Přehled oceněných

Partneři projektu

Záštitu Ceně Olgy Havlové 2020 udělili:

Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská

Primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib

Soudkyně Ústavního soudu ČR JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Hlavní mediální partneři:

Partneři:

Mediální partneři: