Seznam všech nominovaných

Josef Cerha

Josef Cerha

Josef Cerha začal přicházet o zrak již ve velice brzkém věku, přesto se svého handicapu nezalekl a úspěšně vystudoval střední a následně i vysokou školu a byl promován na doktora filosofie. O problematiku nevidomých a slabozrakých se začal zajímat již během svých vysokoškolských studií, kdy si pro svou diplomovou práci vybral téma Volba povolání u zrakově postižené mládeže. Po dokončení studií obdržel nabídku účastnit se kurzů instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu, jejichž iniciátorem byl Ján Jesenský. Kurzy ho inspirovaly natolik, že se začal o tyflopedickou problematiku zajímat hlouběji. Později se jako odborný pracovník věnoval práci se zrakově těžce postiženými dětmi a mládeží, ve spolupráci s dalšími odborníky organizoval rehabilitační pobyty pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. V r. 1986 vydal Rady průvodcům nevidomých. Od r. 1991 je Josef Cerha vedoucím projektu Tyfloservis. Vytvořil koncepci, organizaci i metodiku vedení nového druhu péče o později osleplé. V současnosti funguje Tyfloservis jako obecně prospěšná společnost s 12 krajskými středisky, díky čemuž poskytuje své služby na celém území ČR. Ročně využije těchto služeb více než 3000 klientů s těžkým zrakovým postižením, kteří hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu.