Seznam všech nominovaných

Dita Horochovská

Dita Horochovská

Dita Horochovská je manažersky i lidsky naprostý fenomén navzdory tomu, že je již 15 let coby kvadruplegička zcela odkázaná na své okolí. Naučila se sama ovládat hlasem technologie, které byly vyvinuty na Liberecké universitě a díky nim může bez pomoci druhého člověka komunikovat se světem, telefonovat, pracovat s internetem, psát a číst maily, zkrátka samostatně pracovat a společensky fungovat. Ale především velmi aktivně usiluje o to, aby se tyto dovednosti naučilo co nejvíce handicapovaných lidí a aby byly pro tyto lidi co nejdostupnější. Je tedy nejen lektorkou, ale i fundraiserkou. Na to, jak je mladá, urazila společně se spoluzakladatelem spolku Silou hlasu Lukášem Srbou obrovský kus cesty a jejich snaha vrátit prostřednictvím zvládnutí výuky hlasových technologií podobně postižené lidi zpět do života, je víc než obdivuhodná a inspirující. Svoboda moci opět "fungovat", zavolat někomu nebo napsat, je pro handicapované spoluobčany naprosto zásadní a Ditiny poznatky a zkušenosti v tomto oboru, které neúnavně předává dál, jsou pro ně hotovým požehnáním.